ಅಕಾಡೆಮಿನನ್ನ ಹುಡುಕಿ Broker

ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು

4.3 ರಲ್ಲಿ 5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು (3 ಮತಗಳು)

ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾವನೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೂಚಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ, traders ತಮ್ಮ ಮುನ್ಸೂಚಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ವಿಧಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾವನೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

💡 ಪ್ರಮುಖ ಟೇಕ್‌ಅವೇಗಳು

 1. ಆರಂಭಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೂಚಕಗಳು: ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ tradeಸಮಯೋಚಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ರೂ.
 2. ಪೂರಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ, ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಗ್ರವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
 3. ನೈಜ-ಸಮಯದ ಒಳನೋಟಗಳು: ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಭಾವನೆಯ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
 4. ವರ್ತನೆಯ ಒಳನೋಟಗಳು: ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಲನೆಯನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ tradeಆರ್ಎಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
 5. ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳು: ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾವನೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಶಬ್ದ, ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಬೋಟ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯಂತಹ ಮಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಮತೋಲಿತ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರಯೋಗದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿದೆ! ಕೆಳಗಿನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡಿ... ಅಥವಾ, ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಳನೋಟ-ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ FAQ ಗಳು!

1. ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಅವಲೋಕನ

1.1. ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಾತ್ರ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕರಣೆ (NLP) ಮತ್ತು ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಲಿಕೆ ಸ್ಟಾಕ್‌ನಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳು, ಸರಕು, ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾವನೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಪ್ರಬಲ ಸಾಧನವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ tradeಆರ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮೂಲಕ, ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಭಾವನೆಯ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಲನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾವನೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

1.2. ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

 1. ಆರಂಭಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಕೇತಗಳು: ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೂಚಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
 2. ವರ್ಧಿತ ಮುನ್ಸೂಚಕ ಶಕ್ತಿ: ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ, traders ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಾದರಿಗಳ ಮುನ್ಸೂಚಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
 3. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಗಣೆದಾರರ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ: ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಅಥವಾ ವೈರಲ್ ಸುದ್ದಿಗಳಂತಹ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 4. ನೈಜ-ಸಮಯದ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್: Tradeಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ನೈಜ-ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಆರ್ಎಸ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ-ಚಲಿಸುವ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
 5. ವರ್ತನೆಯ ಒಳನೋಟಗಳು: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಲನೆಯನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ನಡವಳಿಕೆಯ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ tradeತಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು rs.

1.3. ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳು

 1. ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಬ್ದದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಭಾವನೆಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುವುದು ತಪ್ಪಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
 2. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಗಮನ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಚರ್ಚೆಗಳ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
 3. ಬಾಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳ ಪ್ರಭಾವ: ಬಾಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಇದು ಸಂಭಾವ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
 4. ಅತಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆ: ಇತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
 5. ಡೇಟಾ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಳಜಿಗಳು: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು tradeಆರ್ಎಸ್ ಅವರು ಡೇಟಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಆಕಾರ ವಿವರಗಳು
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು NLP ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಕೇತಗಳು, ವರ್ಧಿತ ಮುನ್ಸೂಚಕ ಶಕ್ತಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಗಣೆದಾರರ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ನೈಜ-ಸಮಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ನಡವಳಿಕೆಯ ಒಳನೋಟಗಳು.
ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳು ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಗಮನ, ಬಾಟ್‌ಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿ, ಅತಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆ, ಡೇಟಾ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಳಜಿಗಳು.

2. ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

2.1. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತದೆ

Twitter, StockTwits ಮತ್ತು Reddit ನಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ತರುವಾಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಷೇರು ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

 1. ತ್ವರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹರಡುವಿಕೆ: ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಬಹುದು, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
 2. ಕ್ರೌಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುಂಪಿನ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇತರರ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹಿಂಡಿನ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಇತರರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ.
 3. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾವನೆ ಮಾಪನ: ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಧನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಋಣಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟದ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಷೇರು ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
 4. ಪ್ರಭಾವಿ ಪರಿಣಾಮ: ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಂತಹ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

2.2 ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಘಟನೆಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳು

 1. ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಲಾ: ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರ ಷೇರು ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಟೆಸ್ಲಾವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ $2018 ರಂತೆ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 420 ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಟ್ವೀಟ್ ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
 2. ಗೇಮ್ಸ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ಡಿಟ್: 2021 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸಬ್‌ರೆಡಿಟ್ ಆರ್/ವಾಲ್‌ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ಬೆಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗುಂಪು ಗೇಮ್‌ಸ್ಟಾಪ್ ಷೇರುಗಳ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿತು. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಣ್ಣ ಸ್ಕ್ವೀಝ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗೇಮ್‌ಸ್ಟಾಪ್‌ನ ಷೇರು ಬೆಲೆಯು ಸುಮಾರು $20 ರಿಂದ $400 ಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಗನಕ್ಕೇರಿತು.
 3. ಕೈಲೀ ಜೆನ್ನರ್ ಮತ್ತು ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಚಾಟ್: ಫೆಬ್ರವರಿ 2018 ರಲ್ಲಿ, ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಚಾಟ್‌ನ ಮರುವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಅತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕೈಲೀ ಜೆನ್ನರ್ ಮಾಡಿದ ಟ್ವೀಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳು 6% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿಯಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ $1.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಿತು.

2.3 ಹಿಂಡಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಾತ್ರ

ಹಿಂಡಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿನ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹಿಂಡಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರಬಹುದು:

 1. ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳ ವರ್ಧನೆ: ಹಿಂಡಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಏರುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇತರರ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
 2. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಂಚಲತೆ: ಹಿಂಡಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಂಚಲತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ತ್ವರಿತ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟವು ಚೂಪಾದ ಬೆಲೆ ಚಲನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
 3. ಗುಳ್ಳೆಗಳ ರಚನೆ: ಹಿಂಡಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಗುಳ್ಳೆಗಳ ರಚನೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಊಹಾತ್ಮಕ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
 4. ರಿಸ್ಕ್ ನಷ್ಟಗಳು: ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸದೆ ಹಿಂಡನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದಿಕ್ಕು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿದ್ದರೆ ಗಮನಾರ್ಹ ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ಆಕಾರ ವಿವರಗಳು
ಪ್ರಭಾವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಕ್ಷಿಪ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಹರಡುವಿಕೆ, ಗುಂಪಿನ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾವನೆ ಮಾಪನ, ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪ್ರಭಾವ.
ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಟೆಸ್ಲಾ, ರೆಡ್ಡಿಟ್‌ನ ಆರ್/ವಾಲ್‌ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ಬೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೇಮ್‌ಸ್ಟಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು, ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಚಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೈಲೀ ಜೆನ್ನರ್ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್.
ಹಿಂಡಿನ ಮಾನಸಿಕತೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಗುಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

3. ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಡೇಟಾ ಮೂಲಗಳು

3.1. ಸಂಬಂಧಿತ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಡೇಟಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು

ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ traders ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಗಳು ಸೇರಿವೆ:

 1. ಟ್ವಿಟರ್: ನೈಜ-ಸಮಯದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯ ವೇದಿಕೆ. ಪ್ರಭಾವಿಗಳು, ಹಣಕಾಸು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಮತ್ತು tradeಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಲನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು RS ಆಗಾಗ್ಗೆ Twitter ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
 2. StockTwits: ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, StockTwits ಬಳಕೆದಾರರು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು. ಇದು ಟಿಕ್ಕರ್ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್‌ಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ.
 3. ರೆಡ್ಡಿಟ್: ವಿಶೇಷವಾಗಿ subreddit r/WallStreetBets, ಅಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಷೇರುಗಳು. ರೆಡ್ಡಿಟ್‌ನ ರಚನೆಯು ಆಳವಾದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ-ಚಾಲಿತ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
 4. ಫೇಸ್ಬುಕ್: ಸ್ಟಾಕ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಪುಟಗಳು ಭಾವನೆಯ ಡೇಟಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಮೂಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಸುದ್ದಿ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
 5. ಯೂಟ್ಯೂಬ್: ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಾನಲ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತವೆ, ವೀಡಿಯೊ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
 6. ವೇದಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್‌ಗಳು: ಹಣಕಾಸಿನ ವೇದಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್‌ಗಳು ವಿವರವಾದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಇದು ವಿಶಾಲವಾದ ಭಾವನೆಯ ಭೂದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Advantageಎಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸಾಡ್vantageಈ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ರು

ವೇದಿಕೆ Advantages ನಿರಾಕರಣೆvantages
ಟ್ವಿಟರ್ ನೈಜ-ಸಮಯದ ನವೀಕರಣಗಳು, ವ್ಯಾಪಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು, ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಬ್ದ ಮಟ್ಟ, ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತತೆ, ಸುಧಾರಿತ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಸ್ಟಾಕ್‌ವಿಟ್ಸ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಟಿಕ್ಕರ್ ಚಿಹ್ನೆಗಳು, ನೈಜ-ಸಮಯದ ಡೇಟಾದಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಬಳಕೆದಾರರ ಬೇಸ್, ವಿಶಾಲವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಆಳವಾದ ಚರ್ಚೆಗಳು, ಸಮುದಾಯ ಒಳನೋಟಗಳು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಡೇಟಾ. ನಿಧಾನವಾದ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳು, ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಚೇಂಬರ್‌ಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯತೆ, ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದೊಡ್ಡ ಬಳಕೆದಾರರ ನೆಲೆ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಸಂಘಟಿತ ಗುಂಪುಗಳು. ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಳಜಿಗಳು, ಡೇಟಾ ಪ್ರವೇಶ ಮಿತಿಗಳು, ಮಿಶ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ.
YouTube ವಿವರವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ದೃಶ್ಯ ವಿಷಯ, ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪ್ರಭಾವ. ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಪಕ್ಷಪಾತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯತೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿಷಯ ಗುಣಮಟ್ಟ.
ವೇದಿಕೆಗಳು/ಬ್ಲಾಗ್‌ಗಳು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ವಿವರವಾದ ಚರ್ಚೆಗಳು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಳನೋಟಗಳು. ಸೀಮಿತ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಡೇಟಾ, ವಿಭಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ಚದುರಿದ ಮೂಲಗಳು.

3.2. ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಲಿಸುವ ಪರಿಕರಗಳು

ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಂದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವುದು, ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಲಿಸುವ ಸಾಧನಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಕೆಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಲಿಸುವ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

 1. Hootsuite ಒಳನೋಟಗಳು: ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು, ಕೀವರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಬಹು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.
 2. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾಚ್: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಚಾನಲ್‌ಗಳಾದ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
 3. ಮೊಳಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ: ವ್ಯಾಪಾರ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ವರದಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
 4. ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ 140: ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕ, ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ತಟಸ್ಥ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಟ್ವಿಟರ್ ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ, ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
 5. ಟಾಕ್ವಾಕರ್: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ, ಸುದ್ದಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ, ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
 6. ಕ್ರಿಮ್ಸನ್ ಷಡ್ಭುಜಾಕೃತಿ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಾದ್ಯಂತ ಭಾವನೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಸುಧಾರಿತ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.
ಉಪಕರಣ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ
Hootsuite ಒಳನೋಟಗಳು ಮಾನಿಟರ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ, ಕೀವರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನೈಜ-ಸಮಯದ ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ.
ಬ್ರಾಂಡ್ ವಾಚ್ ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್.
ಸಮಾಜದ ಮೊಳಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ವರದಿಗಳು, ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ.
ಭಾವನೆ140 Twitter ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ ವರ್ಗೀಕರಣ.
ಟಾಕ್ವಾಕರ್ ಒಟ್ಟು ಡೇಟಾ, ಟ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮಾನದಂಡ.
ಕ್ರಿಮ್ಸನ್ ಷಡ್ಭುಜಾಕೃತಿ ಸುಧಾರಿತ ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಒಳನೋಟಗಳು.

4. ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು: ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳು

4.1. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಪರಿಕರಗಳು

ಉಚಿತದಿಂದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಯ್ಕೆಗಳವರೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಹಲವಾರು ಪರಿಕರಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಈ ಉಪಕರಣಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ traders ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಉಚಿತ ಪರಿಕರಗಳು:

 1. ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ 140: ಟ್ವಿಟರ್ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಉಚಿತ ಸಾಧನ. ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕ, ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ತಟಸ್ಥ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಇದು ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.
 2. ಟ್ವಿಟೋನಮಿ: ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಮತ್ತು ಕೀವರ್ಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ Twitter ಖಾತೆಗಳ ವಿವರವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
 3. Google ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳು: Google ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಭಾವನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಯಾಗಿರಬಹುದು.
 4. ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೋಧಕ: ಸೀಮಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಪಾವತಿಸಿದ ಪರಿಕರಗಳು:

 1. Hootsuite ಒಳನೋಟಗಳು: ಬಹು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ನೈಜ-ಸಮಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ವಿವರವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಾಧನ.
 2. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾಚ್: ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಧಾರಿತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕೀಯಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
 3. ಮೊಳಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ: ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಟೂಲ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
 4. ಕ್ರಿಮ್ಸನ್ ಷಡ್ಭುಜಾಕೃತಿ: ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಸುಧಾರಿತ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.
 5. ಟಾಕ್ವಾಕರ್: ಬಹು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ, ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

4.2. ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್

ಕೀವರ್ಡ್ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ:

 • ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ: ಕೀವರ್ಡ್ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಬಂಧಿತ ಕೀವರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೊರತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
 • ವಿಧಾನ: ಧನಾತ್ಮಕ, ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ತಟಸ್ಥ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದಗಳು ಅಥವಾ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಕರಗಳು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
 • ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೀವರ್ಡ್‌ಗಳ ಆವರ್ತನ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅಳೆಯಲು ಈ ತಂತ್ರವು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಸಿಕಾನ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:

 • ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ: ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಸಿಕಾನ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಧನಾತ್ಮಕ, ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ತಟಸ್ಥ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದಗಳ ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು (ಪದಕೋಶ) ಬಳಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
 • ವಿಧಾನ: ಪರಿಕರಗಳು ವಿಷಯದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಭಾವಕೋಶದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್: ಈ ತಂತ್ರವು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ನೇರವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಠ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪುಟಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಸ್ಟಮ್ ಲೆಕ್ಸಿಕಾನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ಧಿಸಬಹುದು.

4.3. ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್

ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ-ಆಧಾರಿತ ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:

 • ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ: ತರಬೇತಿ ಡೇಟಾದಿಂದ ಕಲಿತ ಮಾದರಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿಷಯವನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕ, ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ತಟಸ್ಥ ಎಂದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ-ಆಧಾರಿತ ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.
 • ವಿಧಾನಗಳು:
  • ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಲಿಕೆ: ಪ್ರತಿ ಪಠ್ಯ ಮಾದರಿಯ ಭಾವನೆಯು ತಿಳಿದಿರುವ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲಾದ ಡೇಟಾಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್‌ಗಳನ್ನು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಮಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಂತ್ರಗಳು (SVM), ನೈವ್ ಬೇಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ರಿಗ್ರೆಶನ್ ಸೇರಿವೆ.
  • ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಿಲ್ಲದ ಕಲಿಕೆ: ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್‌ಗಳು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲಾದ ತರಬೇತಿ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲದೆ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ. ಕ್ಲಸ್ಟರಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಆಳವಾದ ಕಲಿಕೆ: ದೀರ್ಘ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಮೆಮೊರಿ (LSTM) ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ನ್ಯೂರಲ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮಾದರಿಗಳು, ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭೋಚಿತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ದೊಡ್ಡ ಡೇಟಾಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್: ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ-ಆಧಾರಿತ ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಮೂಲಭೂತ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್

ತಂತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವಿಧಾನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್
ಕೀವರ್ಡ್ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸಂಬಂಧಿತ ಕೀವರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದಗಳು / ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕ್ವಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಗೇಜ್, ಆವರ್ತನ/ಸಂದರ್ಭ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ.
ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಸಿಕಾನ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಭಾವನೆ-ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳ ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಸಿಕಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಲಭೂತ ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ದೊಡ್ಡ ಪರಿಮಾಣದ ಪಠ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ.
ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ-ಆಧಾರಿತ ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕಲಿತ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ/ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಿಲ್ಲದ ಕಲಿಕೆ, ಆಳವಾದ ಕಲಿಕೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆ, ಸಂಕೀರ್ಣ/ವಿವಿಧ ಭಾಷಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ.

5. ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು

5.1. ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು

ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾವನೆಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ tradeಸಂಭಾವ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು rs ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು:

 1. ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳು: ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾವನೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು (ಧನಾತ್ಮಕ, ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ತಟಸ್ಥ) ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ, tradeಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು rs ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಧನಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಯ ಹಠಾತ್ ಉಲ್ಬಣವು ಬುಲಿಶ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವು ಕರಡಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
 2. ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ಸಂಪುಟ: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಗಮನಾರ್ಹ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಧನಾತ್ಮಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಮೇಲ್ಮುಖ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಋಣಾತ್ಮಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಸಂಭಾವ್ಯ ಕುಸಿತವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು.
 3. ಪ್ರಭಾವಿ ಪರಿಣಾಮ: ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಲನೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
 4. ಈವೆಂಟ್-ಚಾಲಿತ ಭಾವನೆ: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಘಟನೆಗಳ (ಉದಾ, ಗಳಿಕೆಯ ವರದಿಗಳು, ಉತ್ಪನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗಳು, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಘಟನೆಗಳು) ಸುತ್ತಲಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು tradeRS ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

5.2 ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು

 1. ಭಾವನೆ ದೃಢೀಕರಣ: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೂಚಕಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, a ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಬುಲಿಶ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಚಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಧನಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಖರೀದಿ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
 2. ವಿರೋಧಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರ: ಕೆಲವು tradeRS ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಭಾವನೆಯು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ.
 3. ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಓವರ್‌ಲೇ: ತಾಂತ್ರಿಕ ಚಾರ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒವರ್‌ಲೇ ಆಗಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ. ಇದು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ tradeಬೆಲೆ ಚಲನೆಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾವನೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಿಸಲು rs.
 4. ಈವೆಂಟ್-ಆಧಾರಿತ ವ್ಯಾಪಾರ: ಈವೆಂಟ್-ಆಧಾರಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳ ಮೊದಲು, ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, tradeರುಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಲಾಭಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
 5. ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗೆ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬಹುದು tradeಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲು ಆರ್ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಸಂಭಾವ್ಯ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಆದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನದ ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.

5.3 ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಬಳಕೆ

 1. ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದು: ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ ಚಲಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಸಾಲುಗಳು. ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಅಪ್‌ಟ್ರೆಂಡ್‌ನ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬಹುದು tradeತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರ್ಎಸ್.
 2. ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು: ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕುಸಿತ ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳ ಉಲ್ಬಣವು ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅಪ್‌ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆದರೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಧನಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ, ಅದು ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಲು ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
 3. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು: ತೀವ್ರ ಭಾವನೆಯ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಧನಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಯು ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಗುಳ್ಳೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ತೀವ್ರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಯು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಖರೀದಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವಿವರಣೆ
ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ದೃಢೀಕರಣ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೂಚಕಗಳಿಂದ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ.
ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ತಂತ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೋಭಾವದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಓವರ್‌ಲೇ ದೃಶ್ಯ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಚಾರ್ಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಒವರ್‌ಲೇ ಆಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ.
ಈವೆಂಟ್-ಆಧಾರಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಈವೆಂಟ್‌ಗಳ ಸುತ್ತ ಭಾವನೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ.
ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವಂತಹ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

6. ಸುಧಾರಿತ ಪರಿಗಣನೆಗಳು

6.1. ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮಿತಿ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾವನೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾದರೂ, ಇದು ಹಲವಾರು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ traders ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು:

 1. ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ: ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯ ಹರಡುವಿಕೆಯು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಬಹುದು. Tradeನಕಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳಿಂದ ದಾರಿತಪ್ಪುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು RS ಮೂಲಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
 2. ಬಾಟ್ ಚಟುವಟಿಕೆ: ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಖಾತೆಗಳು ಅಥವಾ ಬಾಟ್‌ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ನಿಖರವಾದ ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಬೋಟ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
 3. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸ್ವಭಾವ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾವನೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 4. ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಸ್ತುತ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಶಬ್ದದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
 5. ಭಾವನೆಯ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ: ಪಠ್ಯದ ಡೇಟಾವು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬಹುದು, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಸವಾಲಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಂಗ್ಯ, ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶವು ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
 6. ಡೇಟಾ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. Tradeಡೇಟಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಆರ್ಎಸ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

6.2 ಇತರ ಸೂಚಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೂಚಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಗ್ರ ನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಏಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ:

 1. ವರ್ಧಿತ ನಿಖರತೆ: ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೂಚಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಭಾವನೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೂಚಕಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೆಲೆ ಚಲನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
 2. ಸಮತೋಲಿತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ: ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೂಚಕಗಳು ಒದಗಿಸಿದ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಆಯಾಮವನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮತೋಲಿತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
 3. ಅಪಾಯ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ: ಮಾಹಿತಿಯ ಬಹು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, traders ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡ-ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುವ ಡೇಟಾದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
 4. ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಸಮಗ್ರ ವಿಧಾನವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳೆರಡನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
 5. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ತಂತ್ರಗಳು: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ tradeಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು rs.

6.3. ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್‌ಗಾಗಿ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್‌ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ತಂತ್ರದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ:

 1. ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಸರಿಯಾದ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ tradeಆರ್ಎಸ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಅತಿಯಾದ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಟಾಪ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು, ಸ್ಥಾನದ ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
 2. ಬ್ಯಾಕ್‌ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್: ಬ್ಯಾಕ್‌ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಡೇಟಾದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರ ತಂತ್ರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೂಲಕ, traders ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
 3. ಸನ್ನಿವೇಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಸನ್ನಿವೇಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ tradeವಿಪರೀತ ಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು rs ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
 4. ನಿರಂತರ ನಿಗಾ: ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
 5. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶಿಸ್ತು: ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಠಾತ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂಶ ವಿವರಣೆ
ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ tradeಆರ್ಎಸ್ ಅತಿಯಾದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಬ್ಯಾಕ್‌ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಡೇಟಾದ ಮೇಲೆ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಸನ್ನಿವೇಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿರಂತರ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶಿಸ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಭಾವನೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಠಾತ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.

ತೀರ್ಮಾನ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ, traders ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಲನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ಟೇಕ್‌ಅವೇಗಳು ಸೇರಿವೆ:

 1. ಆರಂಭಿಕ ಸೂಚಕಗಳು: ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾವನೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ traders ಸಮಯೋಚಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
 2. ಪೂರಕ ಸಾಧನ: ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಗ್ರ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
 3. ನೈಜ-ಸಮಯದ ಒಳನೋಟಗಳು: ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾವನೆ ಪರಿಕರಗಳು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ tradeಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಆರ್ಎಸ್.
 4. ವರ್ತನೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ತಂತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 5. ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಳಕೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

 • ಮುನ್ಸೂಚಕ ಶಕ್ತಿ: ಇತರ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ ವರ್ಧಿತ ಮುನ್ಸೂಚಕ ಶಕ್ತಿ.
 • ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಗಣೆದಾರರು: ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.
 • ನೈಜ-ಸಮಯದ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್: ನೈಜ-ಸಮಯದ ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
 • ವರ್ತನೆಯ ಒಳನೋಟಗಳು: ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಲನೆಯನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇತಿಮಿತಿಗಳು:

 • ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಡೇಟಾವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.
 • ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಗಮನ: ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.
 • ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಬಾಟ್‌ಗಳು: ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಬೋಟ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿರೂಪತೆಯ ಅಪಾಯ.
 • ಡೇಟಾ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಳಜಿಗಳು: ಡೇಟಾ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಪರಿಗಣನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾವನೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಪ್ರಬಲವಾದ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದರೂ, ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಇದು ಏಕೈಕ ಆಧಾರವಾಗಿರಬಾರದು. Tradeತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಆರ್ಎಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಯಾಕ್‌ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರಯೋಗವು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, tradeಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾವನೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ rs ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವಿಶಾಲವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು.

📚 ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ: ಒದಗಿಸಿದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಆರಂಭಿಕರಿಗಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದಿರಬಹುದು tradeವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದೆ ರೂ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒದಗಿಸಿದ PDF ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ನಿಷ್ಠೆ.

❔ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ತ್ರಿಕೋನ sm ಬಲ
ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಎಂದರೇನು? 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ tradeಆರ್ಎಸ್ ಗೇಜ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾವನೆ.

ತ್ರಿಕೋನ sm ಬಲ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾವನೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು tradeಆರ್ಎಸ್? 

ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾದರಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯಸೂಚಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ತ್ರಿಕೋನ sm ಬಲ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾವನೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಮಿತಿಗಳು ಯಾವುವು? 

ಮಿತಿಗಳು ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಡೇಟಾದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ, ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಬೋಟ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಗಮನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ತ್ರಿಕೋನ sm ಬಲ
ಹೆಂಗೆ tradeಆರ್ಎಸ್ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದೇ? 

Tradeತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು, ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಚಾರ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒವರ್ಲೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲು rs ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ತ್ರಿಕೋನ sm ಬಲ
ಇತರ ಸೂಚಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ? 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೂಚಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಗ್ರ ನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಒಂದೇ ಡೇಟಾ ಮೂಲವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಲೇಖಕ: ಅರ್ಸಾಮ್ ಜಾವೇದ್
ಅರ್ಸಮ್, ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರಿಣಿತರು, ಅವರ ಒಳನೋಟವುಳ್ಳ ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನವೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪರಿಣಿತ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಅರ್ಸಾಮ್ ಜಾವೇದ್ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ
ಅರ್ಸಂ-ಜಾವೇದ್

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಾಗ

ಟಾಪ್ 3 Brokers

ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: 11 ಜುಲೈ 2024

markets.com-ಲೋಗೋ-ಹೊಸ

Markets.com

4.6 ರಲ್ಲಿ 5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು (9 ಮತಗಳು)
81.3% ಚಿಲ್ಲರೆ CFD ಖಾತೆಗಳು ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ

Vantage

4.6 ರಲ್ಲಿ 5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು (10 ಮತಗಳು)
80% ಚಿಲ್ಲರೆ CFD ಖಾತೆಗಳು ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ

Exness

4.5 ರಲ್ಲಿ 5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು (19 ಮತಗಳು)

ಬಹುಶಃ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡಬಹುದು

⭐ ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಹೇಳಲು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ರೇಟ್ ಮಾಡಿ.

ಉಚಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ

ಉಚಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ

ಒಂದು ನೋಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳು

ನಾವು ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ brokers, ನೀವು ನಂಬಬಹುದು.
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿXTB
4.4 ರಲ್ಲಿ 5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು (11 ಮತಗಳು)
77% ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಖಾತೆಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ CFDಈ ಪೂರೈಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ರು.
TradeExness
4.5 ರಲ್ಲಿ 5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು (19 ಮತಗಳು)
ವಿಕ್ಷನರಿಕ್ರಿಪ್ಟೋಅವಾTrade
4.4 ರಲ್ಲಿ 5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು (10 ಮತಗಳು)
71% ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಖಾತೆಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ CFDಈ ಪೂರೈಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ರು.

ಶೋಧಕಗಳು

ನಾವು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಇತರರನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸಿದರೆ brokerಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಕಿರಿದಾಗಿಸಿ.
- ಸ್ಲೈಡರ್
0 - 100
ನೀವು ಏನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೀರಿ?
Brokers
ನಿಯಂತ್ರಣ
ವೇದಿಕೆ
ಠೇವಣಿ / ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ
ಖಾತೆಯ ಪ್ರಕಾರ
ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳ
Broker ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು